یکشنبه 05 بهمن 1393
صفحه اصلی
عناوین اخبار
  RSS
EN   AR   FR
 • تیتر اخبار
 • |
 • شهری
 • |
 • محیط زیست و گردشگری
 • |
 • اموزش
 • |
 • زنان و جامعه
 • |
 • حقوقی و انتظامی
 • |
 • سلامت و رفاه اجتماعی
 • |
 • آسیب‌های اجتماعی
 • |
 • سایر حوزه‌ها

 • خبر
  از سوی رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش؛
  مراحل مصاحبه و گزینش چند برابر ظرفیت‌ دانشگاه فرهنگیان اعلام شد
  مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران درآزمون ‌سراسری ‌۱۳۹۱ اعلام شد.

  ایلنا: مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران درآزمون ‌سراسری ‌۱۳۹۱ اعلام شد.

  به گزارش ایلنا، اسدی گرمارودی، رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی با اعلام این مطلب افزود: علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، که در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، یک یا چند کدرشته از دانشگاه‌های فوق الذکر را در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ خود انتخاب کرده‌اند، می‌رساند فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی از بین داوطلبانی که کدرشته محل‌های مؤسسات مذکور را انتخاب نموده و حدنصاب لازم را در چند برابر ظرفیت کسب کرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. Sanjesh. org درج گردیده است.

  اسدی گرمارودی افزود: این دسته از داوطلبان لازم است به این نکات توجه کنند که؛

  ۱- در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح برنامه زمانی مندرج دراین اطلاعیه شرکت نموده و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش این وززارتتائید شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت نموده، همچنین حد نصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب نمایند، لازم به توضیح است که اسامی پذیرفته شدگان نهائی این دانشگاه‌ها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون سراسری درنیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.

  ۲- معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلة قبولی نهایی آنان نمی‌باشد و کلیه‌ معرفی‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ های‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ در این اطلاعیه مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذی ربط تلقی‌ خواهد شد و در ستون نتیجه کارنامه نهائی کدرشته مربوطه آنان عددیک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش رشته ذیربط درج می‌گردد.

  ۳- زمان مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای تمام معرفی شدگان طبق برنامه اعلام شده ازسوی استان‌های مندرج دراین اطلاعیه است و این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نمی‌باشد و برگزاری آن به صورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی می‌سر نمی‌باشد.

  ۴- معرفی شدگان چند برابر ظرفیت درکلیه کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش): داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک ازکدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش و انجام مصاحبه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره ۴ و با توجه به آدرس‌های تعیین شده در جدول شماره ۵ مراجعه نمایند.

  تذکر مهم: انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در دو قسمت مجزا به شرح ذیل خواهد بود. معرفی شدگان دقت نمایند که می‌باید در مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.

  الف): نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش

  داوطلبانی که اسامی آنان جزء معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اعلام شده است لازم بوده است طبق اطلاعیه مورخ ۱۸/۵/۹۱ مندرج در سایت این سازمان قبلاً یک نسخه پرینت فرم شماره «۱» مربوط به مشخصات فردی گزینش از سایت سازمان سنجش تهیه و نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به همراه مدارک مربوط اقدام و به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود به نشانی مندرج در اطلاعیه قبلی اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور ارسال و یا تحویل نمایند.

  ب): مصاحبه علمی- تخصصی

  الف) جدول شماره «۵» نشانی و تلفن مراکز مجری مصاحبه گزینش و علمی – تخصصی برای معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری ۱۳۹۱ دررشته‌های تحصیلی موردنیاز آموزش وپرورش در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. ب) عدم حضور درمصاحبه وسایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های موردنیاز آموزش وپرورش در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود. مطابق اعلام قبلی مندرج در اصلاحیه شماره (۱) دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته، ممکن است درصورت عدم تکمیل مراحل فرآیند جذب و پذیرش دانشجو، شروع سال تحصیلی به نیمسال دوم موکول شود. ج) از معرفی شدگانی که معدل کل آنان کمتر از ۱۴ و یا سلامت جسمانی لازم و یا استان بومی آنان مطابق شرایط تعریف شده در شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمایی انتخاب رشته و اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ دارا نباشند، مصاحبه و بررسی صلاحیتهای اخلاقی و عمومی به عمل نخواهدآمد. د) موفقیت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد و داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده و در گزینش علمی نهائی که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گردد دارای نمره علمی نهائی نیز باشند. هـ) محل تحصیل پذیرفته شدگان بعد از ثبت‌نام قطعی در پردیس محل قبولی، در بین واحدهای تابعه‌‌ همان پردیس در سطح استان تعیین خواهد شد.

  مدارک مورد نیاز: اصل و یک برگ رو گرفت از مدارک (کارت ملی - شناسنامه - دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) -یک قطعه عکس ۴ ×۳ پشت نویسی شده (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون ازطریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال شده است)

  زمان مصاحبه: از روز سه‌شنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۱ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/ ۶/۱۳۹۱ از ساعت ۸: ۰۰ صبح الی ۱۳: ۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴: ۳۰ الی ۲۰: ۰۰.

  تذکر۱): تعیین مصاحبه معرفی شدگان ممکن است در روز مصاحبه داوطلب به روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز ادامه یابد.

  تذکر۲): اولویت انجام مصاحبه گزینش و علمی - تخصصی براساس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی) خواهد بود.

  تذکر۳): داوطلبان لازم است جهت انجام مصاحبه گزینش و علمی – تخصصی فقط بر اساس برنامه زمانی تعیین شده به شرح جدول شماره ۴ به محل مورد نظر به شرح جدول شماره ۵ این اطلاعیه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت از داوطلب مراحل یاد شده به عمل نخواهد آمد. بدیهی است هر گونه تغییر در زمان انجام مصاحبه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها از طریق تماس تلفنی به اطلاع افراد خواهد رسید.

  بنابراین گزارش جزئیات انجام مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران به همراه جدول زمانبندی در سایت وزارت آموزش و پرورش قابل مشاهده است.

  پایان پیام
   

  عضویت در خبرنامه ایلنا
  نام و نشان: ایمیل*:

  نظرات
  مرضیه لطفی 1391-06-07, 10:47:13 منفی 11 مثبت 37 پاسخ
  سلام.من تربیت معلم قبول نشدم میخوام بدونم تکمیل ظرفیت نداره؟میشه من رو راهنمایی کنیذ تا بتونم موفق بشم اخه من دیگه به خاطر شرایط سنیم نمیتونم سال بعد شرکت کنم خواهشمندم راهنمایی کنید.
   
  كورش ايسپره 1391-07-12, 20:01:40
  نظرات تكمیل ظرفیت
   


  محمد باقر نامور 1391-06-10, 09:35:09 منفی 13 مثبت 21 پاسخ
  با عرض سلام و احترام
  با توجه به اینکه مصاحبه دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۱ بوده و هر داوطلب امکان دارد در یک رشته دیگر قبول شود آیا در صورت قبولی در مصاحبه می تواند در رشته قبولی در دانشگاهی غیر از تربیت معلم ادامه تحصیل نماید. خواهشمند است بنده را راهنمایی فرمایید
  با تشکر فراوان
   
  مبشری 1391-08-14, 16:53:23
  نظرات بله
   


  ali .gharihe 1391-06-11, 13:00:59 منفی 8 مثبت 23 پاسخ
  با سلام .در مصاحبه علمی تخصصی چه چیز هایی مورد گزینش خواهد بود؟ و چه چیزهایی مطرح میشود؟
   
  نازی 1391-08-02, 14:47:36
  نظرات در مورد احکام.سیاست.ویژگی های فردی. ویژکی های معلم.و...مصاحبه میکنندوهمچنین فعالیت های شما در مدرسه تان.. خیلی برایشان مهم است.
   


  موثقی 1391-06-11, 20:12:16 منفی 8 مثبت 12 پاسخ
  با توجه به اینکه مصاحبه دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۹۱ بوده و هر داوطلب امکان دارد در یک رشته دیگر قبول شود آیا در صورت قبولی در مصاحبه می تواند در رشته قبولی در دانشگاهی غیر از تربیت معلم ادامه تحصیل نماید.
   

  سمیه مرادزاده 1391-06-29, 03:35:46 منفی 8 مثبت 31 پاسخ
  با عرض سلام میخواستم بدونم چه چیزهایی در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان مطرح میشود؟
   

  افشین 1391-06-31, 20:20:15 منفی 7 مثبت 13 پاسخ
  من در مصاحبه شرکت نکردم آیا فرصت دوباره ای هست باتشکر
   
  ناشناس 1391-08-02, 14:49:14
  نظرات بله برای تکمیل ظرفیت اقدام کنید.
   


  میثم رحیمی 1391-07-15, 10:29:00 منفی 5 مثبت 13 پاسخ
  سلام من بارتبه 2000 وبامعدل17 درتربیت معلم قبول نشدم.چرا
   
  ناشناس 1391-08-02, 14:50:46
  نظرات چون سطح علمی برایشان مهم نیست!!!!!
   
  مهناز 1391-09-26, 13:47:36
  نظرات خب معلومه دیگه فقط مهم اینه که گزینش قبول شی...
   


  حمید 1391-07-19, 12:18:01 منفی 0 مثبت 14 پاسخ
  من تربیت معلم باکد 17 قبول شدم میخواستم کی نتایج نهایی اعلام می شود؟
   

  شيوا فلاح غارنسرايي 1391-07-24, 10:43:33 منفی 5 مثبت 18 پاسخ
  با سلام
  ميخواستم بدونم من تربيت معلم سابق مجاز شدم وتعيين رشته هم كردم ولي قبول نشدم ايا منو واسه تكميل ظرفيت ميگيرن؟
   

  پري 1391-08-10, 18:32:31 منفی 5 مثبت 17 پاسخ
  سلام ميخواستم بدونم منظور از تربيت معلم سابق كه داره تكميل ظرفيت ميكنه استخدام دائم ميشه يا نه؟
   

  محمد فهیم 1391-08-14, 16:50:43 منفی 4 مثبت 9 پاسخ
  مصاحبه در مرحله تکمیل ظرفیت چطوره؟
   

  فاطمه دورانی 1391-08-16, 17:21:27 منفی 1 مثبت 11 پاسخ
  سلام.من در مصاحبه شرکت کردم و قبول نشدم.معدل بالای 19 رتبه تقریبا خوب.از نظر بوشش و گزینش محلی مشکلی نداشتم .بعد از مراجعه به گزینش استان گفتند که مصاحبه عالی بوده و کمتر دختری چنین امتیازی کسب میکنه.اما نمیدونم مشکل کار کجا بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟به نظرتون به تکمیل ظرفیت امیدی داشته باشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   
  کاظم ماندنی 1391-09-20, 11:49:58
  نظرات با سلام من هم مشکل شما رو دارم اما هنوز خبری از دانشگاه نشده
   


  سجاد تلخابی 1391-08-23, 23:44:51 منفی 1 مثبت 7 پاسخ
  من در سری اول شرکت کردم و قبول نشدم الان دردانشگاه تهران جغرافیا میخونم میخواستم ببینم درتکمیل ظرفیت شرکت کرده ام احتمال قبول شدن وجود دارد.
   

  حمید رضا عرب سلمانی 1391-08-24, 18:49:57 منفی 2 مثبت 13 پاسخ
  میخواستم ببینم با رتبه 94000 چند درصد احتمال قبو لی در مرحله چند برابر ظرفیت دارم
   

  رسول شكري 1391-08-26, 00:07:41 منفی 1 مثبت 7 پاسخ
  من بومي تكميل ظرفيت نيستم ايا بدون بومي بودن با رتبه 8000 چه قدر شانس دارم با تشكر
   

  بهناز بهمنی 1391-08-26, 17:24:11 منفی 1 مثبت 8 پاسخ
  با عرض سلام من در مقطع چهارم دبیرستان در رشته انسانی در حال تحصیل هستم و معدلم بالای 19 است و به رشته ی تربیت معلم علاقه دارم میخواستم ببینم چه رتبه هایی را پذیرش می کنید و چه درس هایی را باید بیشتر بخونم؟با تشکر لطفا هر چه زود تر رسیدگی کنید.
   
  ناشناس 1391-09-22, 17:21:55
  نظرات گلم تو اصلا درس نخون من که رتبم3000 شد معدلمم 18 بود منو قبول نکردن به خاطر اینکه رفتم اونجا همه چیزو راست گفتم، ولی دوستای من با رتبه های 40000 رو قبول کردن چون رفتن اونجا دروغ گفتن همه چیزو ..........
   


  صدیقی 1391-08-27, 09:36:00 منفی 1 مثبت 8 پاسخ
  آیا بارتبه 20000منطقه 3 امید قبولی در تکمیل ظرفیت تربیت معلم علوم تربیتی هست؟
   

  محرم نژاد 1391-08-27, 13:19:39 منفی 7 مثبت 10 پاسخ
  زمان اعلام نتايج تكميل ظرفيت دانشگاه فرهنگيان؟
   
  سنا احمدی 1391-08-29, 15:28:29
  نظرات زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت تربیت معلم
   


  محمد همراهی 1391-08-29, 19:29:01 منفی 3 مثبت 7 پاسخ
  آیا امتیازات تحقیقات محلی جدا از امتیازات مصاحبه بوده؟؟؟؟؟؟؟
   
  مهناز 1391-09-26, 13:51:32
  نظرات اصلا برای بعضی ها واسه تحقیق نیومدن!جالبه!نه؟
   


  محمد همراهی 1391-08-29, 19:34:42 منفی 2 مثبت 5 پاسخ
  آیا تحقیقات محلی پذیرفته شده در مصاحبه، در مردود شدن در مصاحبه هم تاثیر داشته یا نه؟
   

  عبدالستاربلوچ 1391-09-01, 14:59:16 منفی 2 مثبت 5 پاسخ
  باسلام من درتکمیل ظرفیت فرهنگیان کدرشته های غیر بومی راانتخاب کردم وعلاقه شدیددارم ایااحتمال قبولی هست؟
   

  زارع 1391-09-03, 16:32:32 منفی 2 مثبت 3 پاسخ
  زمان اعلام تجدید نظر مصاحبه دانشگاه فرهنگیان
   
  حمیده محسن زاده 1391-10-03, 21:29:54
  نظرات نتیجه ی مصاحبه فرهنگیان کی اعلام میشه واگه قبول شدم ممکنه دانشگاه دیگه ام قبول شم
   


  وزيري 1391-09-06, 16:55:01 منفی 1 مثبت 4 پاسخ
  زمان مصاحبه ي تكميل ظرفيت/ملاك اصلي در مصاحبه///
   
  ناشناس 1391-09-18, 12:03:29
  نظرات خودفرد
   


  زهرا نصر اصفهانی 1391-09-07, 09:33:51 منفی 2 مثبت 2 پاسخ
  امروز سه شنبه7 اذر است من در اعلام اولیه قبول شدم .مصاحبه رفتم .تحقیقات شدم ولی دعوت نشدم حالا برای تکمیل ظرفیت چکار میتوانم بکنم؟کجا بروم ؟لطفا کمکم کنید.
   

  امين خداكرمي 1391-09-07, 10:53:18 منفی 2 مثبت 7 پاسخ
  باسلام ميخواستم بدونم نتايج تكميل ظرفيت تربيت معلم در ازمون سراسري كي هستش؟ باتشكر.
   

  میلاد منسوبی 1391-09-17, 11:21:33 منفی 2 مثبت 12 پاسخ
  با سلام با چه رتبه ای در منطقه 3 می توان امید قبولی در رشته ی تربیت معلم داشت و ایا پدرم که بازنشسته فرهنگیان است هیچ تاثیری در ان نخواهد داشت
   

  ناشناس 1391-09-18, 11:03:48 منفی 0 مثبت 4 پاسخ
  باسلام حضور شما من در دكتري پيوسته ي فيزيك شركت كرده ام اما تاكنون هيچ نتيجه اي به دستم نرسيده وهم چنين نحوه ي اعتراض به گزينش تكميل ظرفيت تربيت معلم را بگوييدممنون ميشوم .
   

  نیره قائنی 1391-09-18, 14:55:38 منفی 2 مثبت 4 پاسخ
  سلام من امسال کنکوردارم وباتوجه به اینکه دفترچه انتخاب رشته روگرفتم نمتونم به خاطراینکه معدلم 50صدم کمتره در كنكور شرکت کنم ایاهیچ راهی نداره؟؟توروخداراهنماییم کنین دارم دیونه میشم/
   
  ناشناس 1391-11-26, 11:53:26
  نظرات منم مشکل شما رو داشتم نه هیچ راهی نیست فراموشش کنید
   


  کاظم ماندنی 1391-09-20, 12:00:05 منفی 2 مثبت 3 پاسخ
  با سلام من امسال در کنکور سراسری شرکت کردم با رتبه 12000 و باکد رشته 11 تو دانشگاه فرهنگیان به عنوان چند برابر ظرفیت قبول شدم اما بعد از انجام مصاحبه قبولی من رو تو دانشگاه بیام نور اعلام کردن به اعتراض ها هم جواب قانع کننده نمی دن دیگه نمی دونم باید چیکار کنم تو رو خدا رسیدگی کنید
   

  parisa 1391-09-23, 16:07:20 منفی 2 مثبت 5 پاسخ
  راست میگن برای کسانی که می خوان سال دیگه تربیت معلم شرکت کنن اصلا واسه کنکور هیچ تلاشی نکنن فقط تا میتونن دروغ گفتن یاد بگیرن
   
  سمیرا 1391-10-06, 10:50:14
  نظرات به نظر من که راسته راسته.........
   


  ميلاد 1391-09-26, 13:55:18 منفی 0 مثبت 4 پاسخ
  نبايد بر مردم سخت بگيرند
   

  .... 1391-09-28, 23:35:08 منفی 4 مثبت 1 پاسخ
  میخو استم بدونم با چه رتبه ای میتونم رشته تربیت معلم قبلول شم؟ حداقل و حداکثر؟
   

  کاربر 1391-09-30, 15:40:33 منفی 3 مثبت 2 پاسخ
  با سلام لطفا پیگیری کنید فرهنگیانی که دارای مدرک معادل میاشند و در دانشگاه معتبر ویژه آموزش و پرورش مدرک دریافت نموده اند برای تحصیلات تکمیلی چه کنند چرا دانشگاه فرهنگیان اقدامی نمیکند .صدای ما را چه کسی میشنود؟
   

  امین محمد زاده 1391-10-02, 12:20:02 منفی 4 مثبت 2 پاسخ
  با سلام من مصاحبه هم رفتم و مطمئن هستم که مشکل کزینشی و تحقیقاتی نداشتم چرا قبول نشدم با اینکه رتبه 12 هزارم ولی دوست من که فقط گیج میزد با 20 هزار قبول شد
   
  shr 1391-10-02, 21:39:36
  نظرات سلام منم مصاحبه انجام دادم اما .......... ردم کردن هنوزدرگیراعتراضم دعاکنید قبولبشم
   


  محمدامین رستمی 1391-10-07, 21:14:23 منفی 3 مثبت 2 پاسخ
  با سلام   من مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت داده ام میخواستم ببینم چه زمانی نتیجه اش می اید
   

  فرود 1391-10-09, 09:17:50 منفی 2 مثبت 1 پاسخ
  من رتبم 3000 بود قبولم نکردن
   

  جدگال 1391-10-11, 18:58:55 منفی 4 مثبت 2 پاسخ
  سلام من برای مصاحبه درمهرماه رفتیم به خاطر شرایط سنی گفتند مصاحبه نمیشید. در ۲۷ آذر ماه دوباره برای مصاحبه دعوت شدیم مصاحبه گرفتند .میخواستم بدونم جواب مصاحبه کی اعلام میشه؟لطفأ جواب
   
  ناشناس 1391-11-02, 08:33:42
  نظرات سلام این مشکلی که تو داری همه ما داریم
   


  nima 1391-10-29, 23:38:09 منفی 0 مثبت 2 پاسخ
  سلام نتایج نهایی 91 تربیت معلم کی اعلام میشه؟
  کسی از دوستان اطلاعی داره؟
   

  ناشناس 1391-10-30, 21:41:31 منفی 0 مثبت 4 پاسخ
  من مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت داده ام میخواستم ببینم چه زمانی نتیجه اش می اید
   

  هومان رضایی 1391-11-23, 16:55:50 منفی 1 مثبت 1 پاسخ
  سلام من تربیت معلم قبول شدم چند ماه سنم زیاد بود ولی کارت پایان خدمت دارم خواستم ببینم مدت خدمت روی سن تاثیردارد
   

  میثم رحیمیشاد 1391-11-27, 12:29:49 منفی 2 مثبت 1 پاسخ
  سلام.من هم درمرحله ی تکمیل ظرفیت تربیت معلم قبول شده ام وهم دریک رشته دیگه درنیمه متمرکز قبول شده ام.جواب هردورشته که قبول شده ام درطی یک هفته امده.درضمن من قبلا یک ترم دررشته روانشناسی درس خواندم.الان من بایددرکدوم یک ازدورشته که جدیدا قبول شدم ادامه تحصیل دهم خواهشمندم به درخواست من رسیدگی کامل کنید
   

  میثم رحیمی 1391-11-29, 16:47:42 منفی 2 مثبت 0 پاسخ
  سلام.من دردانشگاه شهیدرجایی تهران ورودی بهمن91قبول شده ام. میخواستم ببینم این دانشگاهی که من قبول شدم شرایطش مثل دانشگاه فرهنگیان است ومن دراینده معلم خواهم شد.لطفابه این درخواست رسیدگی کنید
   
  زهره 1391-11-30, 22:04:38
  نظرات بله. شما استخدام اموزش وپرورش میشوید
   


  محمد ح 1391-12-04, 14:04:59 منفی 1 مثبت 4 پاسخ
  سلام .رتبم 2000 بود در تکمیل ظرفیت شرکت کردم یک نفر میخواستن رتبم هم از بقیه بهتر بود از نظر گزینش هم قبول شدم واسمم ب سنجش رفت ولی قبول نشدم/ نظر شما چیه
   

  محمد ح 1391-12-04, 14:07:07 منفی 2 مثبت 7 پاسخ
  سلام .رتبم 2000 بود در تکمیل ظرفیت شرکت کردم یک نفر میخواستن رتبم هم از بقیه بهتر بود از نظر گزینش هم قبول شدم واسمم ب سنجش رفت ولی قبول نشدم/ نظر شما چیه
   

  X 1391-12-13, 16:09:39 منفی 8 مثبت 4 پاسخ
  معدلم بالاي 19 و رتبه و مصاحبم هم خوب بود
  اما قبول نشدم!!
   

  آخرین اخبار

  مشاهده وب سایت
  مشاهده وب سایت
  مشاهده وب سایت
  مشاهده وب سایت
  مشاهده وب سایت

  Alternative content

  Alternative content

  Alternative content

  Alternative content

  مشاهده وب سایت

  Alternative content  پربیننده‌ترین خبرها